Склад Магазин Фабрика Цех Офис Кабинет Шоурум
Парцел Цех Магазин
ПРЕДЛАГА | СДЕЛКИ | ТЪРСИ | КЛИЕНТИ

УСЛОВИЯ

ФИРМЕНИ ДАННИ:

БИЗНЕС ВАРНА ООД (дружество/то, и/или БИЗНЕС ВАРНА) е търговско дружество, опериращо по законодателството на Р. България, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Приморски.

Дружеството е вписано в Търговския регистър на Р. България с ЕИК 204197611 през 2016г. с основен предмет на дейност: ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

Регистрирано е по ЗДДС на основание чл.96 с ид. № BG204197611 през 2018г.

Можете да се свържете с ръководството на дружеството при поискване на тел. 0882919150.

Правна информация по отношение на регулярната търговска дейност на дружеството в съответствие с Регламент №2016/679 (ЕС) и съобразно задълженията по чл.4 т.18 от ЗМИП на Р. България, можете да потърсите при запитване на е-поща: ceo@businessvarna.bg

Юридическа информация касаеща дружеството, фирмени счетоводни данни и банкови реквизити, търговски договори и оперативни документи можете да заявите на е-поща: office@businessvarna.bg

Търговска информация, работни документи, предложения и въпроси можете да изпращате на е-поща: info@biznesvarna.bg


УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА:

Условията за работа на дружеството са детайлно описани в съдържанието на документите, достъпни на следната страница:
https://businessvarna.bg/documents


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

БИЗНЕС ВАРНА, чрез настоящия управляван от него фирмен уебсайт (уеб-страница), НЕ изисква от посетителите и от клиентите си, НЕ събира и НЕ съхранява под никаква форма техни лични данни и/или производни елементи (cookies), които евентуално биха могли да бъдат използвани от дружеството и/или от трети страни за други цели, различни от упоменатата търговска дейност, без за това да бъде получено изричното съгласие на легитимния притежател на данните.

ЛИЧНИ ДАННИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА СЕ ИЗИСКВАТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО И СЪОТВЕТНО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ПОСЕТИТЕЛЯ/КЛИЕНТА ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ (ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА КОНСУЛТАНТСКИ И/ИЛИ ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ).

Предоставените лични данни се съхраняват за използване по предназначение до фактическата реализация на поръчаната към дружеството услуга (освен, ако между страните не е уговорено друго), или до легитимното оттегляне/прекратяване на поръчката за нея.


ПОЛИТИКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПРОИЗВОДНИТЕ ИМ ЕЛЕМЕНТИ:

БИЗНЕС ВАРНА, чрез настоящия управляван от него фирмен уебсайт (уеб-страница), НЕ изисква от посетителите и от клиентите си, НЕ събира и НЕ съхранява под никаква форма техни лични данни и/или производни елементи (cookies), които евентуално биха могли да бъдат използвани от дружеството и/или от трети страни за други цели, различни от упоменатата търговска дейност, без за това да бъде получено изричното съгласие на легитимния притежател на данните.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Повечето бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до определени сайтове и ги използват или какво е тяхното местоположение. 

За поведенческо таргетираните реклами се използва популярна услуга на Google Inc., която се нарича ремаркетинг. Според тяханата собствена политика, Google не събират лични данни при този процес. Въпреки това, ако вие не желаете да бъдете обект на ремаркетинг, можете да го деактивирате като промените настройките си на този линк: http://www.google.com/settings/adsTop