Фабрика Цех Шоурум Заведение Офис Склад Парцел
Цех Шоурум Заведение
ПРЕДЛАГА | СДЕЛКИ | ТЪРСИ | КЛИЕНТИ

Силен интерес към санирането

Дата: 23.01.2023
Висок интерес имаше към информационната среща в Ловеч относно прилагането на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Става дума за процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на санирането е дадена сграда да достигане до клас на енергопотребление минимум „В“, както и 30% спестяване на първична енергия. Максимална стойност за община Ловеч е 30 млн. лв. Ако кандидатстват 15 блока, ще бъдат санирани всички, но ако са много повече, ще бъдат класирани и влизат тези с до 72 точки, поясни инж. Петър Деков – директор на „Проекти, програми и инвестиции“ в общината. Гражданите се интересуват главно от условията за отпускане на безлихвен възмезден заем за енергийно обследване, както и от критериите за подбор. Фирмите обикновено искат 50% от сумата при сключване на договор. Общината превежда половината от сумата до 7 – 10 дни след подаване на заявление. Всеки понеделник до 31 март 2023 г. комисията разглежда подадените заявления. Предвидената сума за обследване е с максимална стойност до 6,28 лв. с ДДС на кв. м. Всички финансови операции по санирането стават по банков път. Община Ловеч осигурява 350 000 лв. без ДДС за покриване на предварителните разходи за обследване. Сумата се отпуска до нейното възстановяване по програмата. Ако проектното предложение не бъде одобрено, сумата се възстановява от Сдруженията на собствениците. прочети още

Източник: fakti.bg

назад към списъка с новини

Top